5
Anunturi noi

 

ADMITEREA LA PROFILURILE:

UMAN

Specializarea bilingv – limba engleză

PEDAGOGIC

Specializarea invatatori-educatoare- probe aptitudini

 

1.Proba de aptitudini muzicale

Va consta in verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:

 •  intonarea unui cantec dintr-un repertoriu de cinci cantece invatate in clasele I- VIII;
 • reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 masuri), desprinse din cantece pentru copii.
2. Proba de aptitudini fizice
 •  reproducerea dupa model a 2-3 exercitii de influentare selectiva a aparatului locomotor;
 •  3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
 •  alergare 600 m – fara cerinta de timp (implica un efort moderat).

 

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrica si coordonare;
 • starea functionala a coloanei vertebrale;
 • functie normala a sistemului cardio-respirator;
3. Proba de aptitudini artistice
Va consta in realizarea unei naturi statice cu doua sau trei obiecte cu o tema plastica propusa de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 •  receptarea culorilor, a proportiilor dintre obiecte;
 •  incadrarea echilibrata a formelor plastice intr-un spatiu.
4. Interviu
 • recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
 •  lectura la prima vedere;
 •  participare la o conversatie cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv in relatia cu partenerul e discutie).

 

Aptitudini investigate:

 •  capacitatea de a comunica;
 •  dictia.
NOTA:
 1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o proba, atrage dupa sine obtinerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare proba de aptitudini este alcatuita din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu.
 5. Presedintele comisiei este directorul unitatii scolare.